فروشــــــــــــــگاه خشــــــــــــــــکبار شوکــــــوجـــــیل

شاهدانه


دانه های شاهدانه، سرشار از پروتئین، اسیدهای چرب، کلسیم، فیبر،ویتامینE و دارای کلروفیل بالایی هستند. هزاران سال است که از این دانه به عنوان منبع فیبر، خوراکی، روغن و سوخت استفاده می شود. شاهدانه، گیاهی است که طبق نظر حکمای طب سنتی از نظر طبیعت مرکب است یعنی برگ آن سرد و خشک و تخم آن دارای طبیعت گرم و خشک می باشد.نظرات