فروشــــــــــــــگاه خشــــــــــــــــکبار شوکــــــوجـــــیل

آجیل شور


این آجیل شامل پسته بادام بادام هندی تخمه کدو تخمه ژاپنی میباشند که همگی با طعم نمکی میباشند.نظرات