فروشــــــــــــــگاه خشــــــــــــــــکبار شوکــــــوجـــــیل

گز38 درصد پسته کرمانی


  • تولید شده با افزودنی‌های گیاهی مخصوص گز کرمانی و مرغوب‌ترین مغز پسته باغ ها  و مزارع کشور
  • وزن خالص: 450 گرم


نظرات